Select Page

TAISYKLĖS

REGISTRACIJA

Atrask savo šokį čia, nepraleisk mokytis iš geriausių.

TVARKARAŠTIS

Salė | Laikas | Pamoka | Kita informacija

TAISYKLĖS

Šokių Centro In*Beat narių taisyklės

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai.

Šokių Centro In*Beat Bendrosios Taisyklės

1. Asmenys, pageidaujantys naudotis šokių centro In*Beat (toliau šokių centras) teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi šokių centro teikiamomis paslaugomis.
2. Šokių centro lankytojai registruojami kompiuterinėje programoje. Lankytojo asmeniniai duomenys naudojami Lankytojo identifikavimo ir administravimo tikslais. Lankytojo duomenys kompiuterinėje programoje saugomi 2 mėn. nuo įsigyto abonemento galiojimo pabaigos. Lankytojas gali susipažinti su savo asmeniniais duomenimis esančiais kompiuterinėje programoje, ištaisyti savo netikslius asmens duomenis.
3. Nepilnamečiams nuo 4 iki 18 metų amžiaus naudotis šokių centro paslaugomis leidžiama tik turint raštišką tėvų ar globėjų sutikimą. Sutikimas patvirtina, jog nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis šokių centro paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio Lankytojo šokių centrui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio Lankytojo tinkamą elgesį šokių centre bei, bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
4. Prieš pradedant lankytis šokių centre rekomenduojame pasitikrinti sveikatą bei pasitarti su gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis šokių centro teikiamomis paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų ar nelaimingų atsitikimų lankantis šokių centre tenka Lankytojui.
5. Šokių centro teikiamomis paslaugomis naudotis draudžiama, jei lankytojai:
5.1. apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
5.2. neturi švarios, tvarkingos sportinės aprangos ir avalynės;
5.3. nesilaiko asmens higienos reikalavimų;
5.4. serga užkrečiamomis ligomis.
6. Šokių centras neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rasti daiktai šokių centre saugomi 30 dienų.
7. Šokių centro teikiamomis paslaugomis lankytojai gali naudotis sumokėję vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigiję terminuotą abonementą. Lankytojas, įsigijęs Abonementą, gali pradėti lankyti šokių centrą iškart, nes abonementas aktyvuojamas nuo pirkimo dienos. Pinigai už nepanaudotą Abonementą negrąžinami, išskyrus laikotarpį, kuriuo lankytojas negalėjo naudotis šokio centro teikiamomis paslaugomis dėl šokio centro kaltės.
8. Abonementų galiojimo laikas yra nestabdomas.
9.Lankytojams šokių centre draudžiama:
9.1. Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti;
9.2. Triukšmauti, netolerantiškai elgtis kitų Lankytojų atžvilgiu;
9.3. Sąmoningai gadinti šokių centro materialųjį turtą;

Prisijunk prie mūsų

Atrask savo šokį čia, nepraleisk progos mokytis iš geriausių.
Registruokis dabar